10- NTOZM

4 milyon nfusuyla intoizm Japonyann yerli dinidir. Eskiden ise Japonyann resmi dini kabul ediliyordu.

intoizmin herhangi bir kurucusu bulunmamakla beraber tarihi M..VII yy kadar dayandrlabilir. intoizm dier dinlere kar olduka hogrl bir dindir.

Balca esaslar milli bir din olmas ve tabiata tapmaya nem vermesidir. nanlarna gre birbirleriyle hem kar-koca, hem de karde olan Gk ile yer Tanrs, Japon adalarn dourmulardr.

Bu iki ilah inanc etrafnda dnp dolaan baka Tanr inanlar da vardr. Sylenenlere gre Japonya da 8.000.000 ilah vardr.

Da, rmak, ate, gk grlemesi, frtna, yamur, vb. ilahlar dnda her meslek sahibinin de ayr bir ilah vardr. Tabiat ilahlar arasnda en nemlisi gne tanrs Amaterasudur. ller yaayanlara muhtatr.

Kendilerine ikram yapld, mezarn zerine yiyecek, iecek, eya vs. konulduu srece mutlu olurlar.

9- CANZM (JANSM)

4.2 milyon nfusuyla bugn Hindistanda aznlk olmakla beraber ABD, Bat Avrupa ve Afrikada byyen topluluklar halinde varln srdrmekte olan Gney Asya kkenli bir din ve felsefedir.

Yaklak M.. 500 yllarnda Hindistanda balamtr. Kurucusu, Nataputta Vardamana ya da dier adyla Mahavirdir . Kutsal metinleri ise Ain Agamalar Sidantalardr.

Ruhani zgrlk ve kurtulu kavram temelinde kurulmu olan Cainizm tm canllarn eit olduunu ve zellikle iddet kartln savunur.

Her insan eylemlerinden sorumludur ve her canl lmsz ve sonsuz bir ruha sahiptir. Bu ruh yaamn ruhani doasna uygun ve saygl biimde, doru ekilde yaamamz, dnmemizi ve hareket etmemizi salar.

Cainizmdeki Tanr ile kast her canlnn saf ruhunun deimez zellikleridir. Cainlerin baz temel sembolleri vardr.

Bu sembollerden biri Cain Ahimsa Yeminini sembolize eder ve bir elin avucunun stnde bir tekerlek ile tasvir edilir. Bunun dnda, Swastika en kutsal sembollerdendir.

8-KONFYSLK

6.4 milyon mensubu vardr. Eski bir in ahlak ve in felsefesi sistemi olup balangta bilgin Konfysn retilerinden yola karak gelimitir.

Konfyslk; ahlk, sosyal, politik, felsef ve szde dinsel dncelerden oluan karmak bir sistem olup Dou Asyann kltr ve tarihi zerinde de byk etkisi olmutur.

Konfys, yeni bir din kurmam, inin eski dini anlayn yaatmaya almtr.

Bu nedenle o yce bir varlk olarak , Taoyu kabul etmekle birlikte, eskilerin hayat, lm, huzur, eref gibi erdemlerin kayna olarak grdkleri ve ang-ti diye adlandrdklar Tieni benimsemitir.

Konfyslk, inde bilginler, yazarlar, yksek memurlar, prensler ve imparatorluk ailesi tarafndan din olarak kabul edilmitir.

M.. 140 ylndan balayarak 1912 ylna kadar devlet dini olarak tannmtr. u anda inde Budizm ve Taoizmle birlikte resmi nitelie sahip bir dindir

7- BAHALK

19. yzylda domu, dnyann hemen hemen tm lkelerinde inanan olan bir dindir. Dnya vatandal idealine sahip bir inan olup dnyada 5 milyonun zerinde mensubu vardr.

Bahai Tarihi, 1844te Babn (Seyyid Ali Muhammed) yeni bir an gelmekte olduunu ve yeni bir Peygamberin geleceini ilan etmesiyle balar. Bahailiin kurucusu, lakab Bahaullah olan Mirza Hseyin Alidir.

Kendisinin tm Mslman aleminin bekledii kii olan Kaim, Mehdi olduunu ilan eder.

Bu gelimeler ve onun eski dini yapya gre ok yeniliki ve radikal fikirleri ortaya koymas yznden randa ikencelere ve basklara maruz kald. Bylece Bab kuruna dizildi.

Babn lmnden sonra Babilere Mirza Hseyin Ali (Bahaullah) liderlik etti. Bahailikte dua, namaz ve oru gibi yasalar vardr. Namaz, bireysel yaplan bir tapnmadr ve toplu namaz yoktur. 2-21 Mart tarihleri arasnda Kutsal Say 19dan oluan 1 Bahai Ay sresince oru tutulur.

Dua, namaz, oru bireyin kendi sorumluundadr; temel amac yaam konusunda onu meditasyona yneltmek, karakterini dzeltmesinde yol gstermektir.

Bahailik, dnyada birok lkede resmi din olarak tannmakla birlikte baz yerlerde bu sz konusu deildir. zellikle halen randa bulunan Bahailer kamu hizmeti ve niversite reniminden yoksun braklmaktadrlar.

6- MUSEVLK

Yaayan ilh kaynakl dinlerden, mensubu en az olan tek tanrl dindir. Gnmzde yeryznde yaklak 14 milyon dolaynda Yahudi vardr.

Yahudiliin, dinler tarihinde zel bir yeri bulunmakta ve bu din, en eski ilhi kaynakl din olarak nitelendirilmektedir.

Gemii bir ka bin yl geriye giden bu dinin bata gelen zelliklerinden biri srail oullar ile Tanr arasndaki ahde kutsal kitaplarnda geni yer ayrlmasdr. Bu nedenle bu din, bir ahid dini olarak da bilinmektedir.

srail oullarnn bana gelen btn skntlarn, onlarn bu ahde uymamalar, verdikleri sz tutmamalarndan ileri geldii, hem kendi mukaddes kitaplarnda, hem de Kuran- Kermde belirtilmektedir.

Yahudiler, Tevratta yer alan ifadelere dayanarak kendilerini, dnya milletleri arasndan seilmi kavim olarak grrler.

5- SHZM

Genel olarak 16. ve 17. yzyllarda Kuzey Hindistanda yaam olan on gurunun retilerini temel alan bir dindir. 1500l yllar civarnda ortaya kmtr.

Dnyadaki byk dinlerden saylan Sihizmin 23 milyondan fazla inanan vardr.

Sihizm dinine inananlara Sih denir. Sihizmin ana inanc Tek Yaratcnn olmasdr.

Sihizm her yerde, her zaman var olan ve sonsuz zelliklere sahip tek bir Tanr inanc zerine kuruludur, bunu savunur. Sih Gurularnn dorudan Tanrdan ilahi mesaj aldna inanlr. Sihler reenkarnasyona inanrlar.

Tm yaratklarn, ldkten sonra farkl vcutlara geen bir ruha sahip olduuna inanlr. Bu ruh g bamszla, zgrle ulalana kadar devam eder.

Sih dini kurtuluun tek yolu olarak grlmez; dier dinlerden insanlar da kurtulua erebilirler.

Sih geleneinde len kiilerin cesedinin yaklmas gelenei yaygndr; fakat nadiren gmme vb. uygulamalar da grlmektedir.

4- BUDZM

708 milyonluk nfusuyla Budizm, hayattaki ac, zdrap ve tatminsizliin kaynaklarn aklayan ve bunlarn giderilmesinin yollarn gsteren bir retiler topluluudur.

Farkl bak alarna gre din veya felsefe olduu dnlr.

Budizmde retilerin ana atsn, meditasyon gibi ie bak yntemleri, reenkarnasyon denilen doum lm dngsnn tekrar ve karma denilen neden-sonu zinciri gibi kavramlar oluturmaktadr.

Budist metinlerindeki uyanm, farknda olan kiiye Buddha denir. Siddhartha Gautama Budizmin kurucusu olarak kabul edilir.

Budizmde her canl sonsuz bir lm ve yeniden doum dngs iinde, Alt alem denilen farkl yaam formlar arasnda tekrar tekrar varolur.

3- HNDUZM

1 milyarlk nfusuyla Hinduizm, adndan da anlalaca gibi Hindistan ve evresinde yaygndr. Hinduizm mistik bir dindir. Bilinen en eski dindir.

Ne zaman ve kim tarafndan kurulduu hakknda yeterli bir bilgi yoktur. Hindu (Hinduizm dinine inanan) yolunu, sevgi, iddetten kanma, iyi davranlar ve doruluk yasas tanmlar.

Btn karmalar temizlenene, Tanr fark edilene kadar her varlk yeniden bedenlenir. (reenkarnasyon).

Hinduizme gre insann yaamlarnda balarna gelen ktlkler ve felaketlerin Tanr ile ilgisi yoktur, Tanr asla hibir ekilde ktle ve felakete neden olmaz.

Tanr, fizik yasalarn ve doa kanunlarn yaratmas gibi, karma yasasn da var etmitir, bylece kii, kaderini kendisi yazmaktadr ancak Sevgi olan Tanr, eer derin bir ekilde istenirse insanlarn karmalarna iyi etkiye neden olacak bir biimde mdahale edebilir.

Hinduizmde Budizmden farkl olarak peygamber inanc vardr. Ancak buradaki peygamber ile Ortadou peygamberleri arasnda bir fark vardr.

Ortadou dinlerinde peygamber Tanr tarafndan seilir. Hinduizmde ise bu olgu kazanlr. Birok kere enkarne olmu ve karmasn temizlemi olan olgun ruh vahiy yolu ile Tanr ile iletiime geebilir. Dinsel bayramlar, ha, kutsal ilahiler ve evlerde tapnak uygulanan geleneklerdendir.

2- SLAM

1.3 milyar nfusuyla slamiyet dnya zerindeki en yaygn 2. dindir. slam, Hz. Muhammed (sas) araclyla 7. yzylda yaylmaya balamtr.

Hz. Muhammed (sas) sadece insanlar iin deil, btn lemler (canl- cansz, ins-cinn, ruhan-cisman) iin gnderilen bir rahmet peygamberidir. (Enbiya 21/107)

Mslmanlar, slamn kutsal kitab Kurn- Kermi oluturan surelerin Cebrail adndaki melek araclyla szl olarak peygamberleri Hz. Muhammede (sas) indirildiine inanr.

Mslmanln en byk 2 mezhebi Sunnilik ve iiliktir.

Dnyadaki Mslmanlarn ou Ortadouda, Afrikann ortasnda ve kuzeyinde, Asyann bats ve gneydousunda ve Balkanlarda yaamaktadr. Ayrca Avrupa, Avustralya ve Amerika gibi dier ktalarda da on milyonlarca Mslman yaamaktadr.

1- HIRSTYANLIK

2.1 milyarlk nfusuyla Ortadou kkenli dnyadaki en yaygn tektanrl dindir. Hristiyanlar, dnyann her yerine yaylm olmakla birlikte youn olarak Avrupa, Amerika, Gney Afrika ve Avusturalyada bulunmaktadrlar.

Hz. saya (as) inananlara ilk olarak Antakya/Tarsus blgesinde Hristiyan denmeye balanmtr. Hristiyanlar iin Hz. sa (as), Mesihtir.

Yani Tanrnn olu ve bizzat kendisidir. Baba (Tanr) ile insanlar arasnda arac konumunda olduuna inanlr. Hristiyanlkta mezhepler kilise olarak adlandrlrlar.

Binlerce mezhebi olan Hristiyanln balca mezhepleri, Roma Katolik Kilisesi (1.2 milyar kii), Protestan kiliseler (360 milyon) ve Ortodoks Kilisesidir (170 milyon).

Tm forumdan rastgele konular:

 • [Ziyaretiler ye olmadan linkleri grntleyemezler.Hemen YE OL!]
 • [Ziyaretiler ye olmadan linkleri grntleyemezler.Hemen YE OL!]
 • [Ziyaretiler ye olmadan linkleri grntleyemezler.Hemen YE OL!]
 • [Ziyaretiler ye olmadan linkleri grntleyemezler.Hemen YE OL!]
 • [Ziyaretiler ye olmadan linkleri grntleyemezler.Hemen YE OL!]
 • [Ziyaretiler ye olmadan linkleri grntleyemezler.Hemen YE OL!]
 • [Ziyaretiler ye olmadan linkleri grntleyemezler.Hemen YE OL!]
 • [Ziyaretiler ye olmadan linkleri grntleyemezler.Hemen YE OL!]
 • [Ziyaretiler ye olmadan linkleri grntleyemezler.Hemen YE OL!]
 • [Ziyaretiler ye olmadan linkleri grntleyemezler.Hemen YE OL!]

Ayn kategoriden rastgele konular:

 • [Ziyaretiler ye olmadan linkleri grntleyemezler.Hemen YE OL!]
 • [Ziyaretiler ye olmadan linkleri grntleyemezler.Hemen YE OL!]
 • [Ziyaretiler ye olmadan linkleri grntleyemezler.Hemen YE OL!]
 • [Ziyaretiler ye olmadan linkleri grntleyemezler.Hemen YE OL!]
 • [Ziyaretiler ye olmadan linkleri grntleyemezler.Hemen YE OL!]
 • [Ziyaretiler ye olmadan linkleri grntleyemezler.Hemen YE OL!]
 • [Ziyaretiler ye olmadan linkleri grntleyemezler.Hemen YE OL!]
 • [Ziyaretiler ye olmadan linkleri grntleyemezler.Hemen YE OL!]
 • [Ziyaretiler ye olmadan linkleri grntleyemezler.Hemen YE OL!]
 • [Ziyaretiler ye olmadan linkleri grntleyemezler.Hemen YE OL!]